Gamla foton eller berättelser
från el om Stöde mottages tacksamt
pr epost till : Kurt O Eriksson

Välkommen till Forskarmenyn

I hembygdsföreningen fanns en forskargrupp som samlat och dokumenterat gamla fotografier och handlingar.
Eftersom jag, Kurt O Eriksson, själv är född och boende i Fanbyn och därigenom bäst känner till denna by har det mesta av materialet hämtats därifrån men jag har även försökt hitta intressanta gamla kort och berättelser från andra byar.

Har Du gamla kort eller annat material som Du tycker kan vara intressant att visa, hör av Dig så kan vi delge andra intresserade.

Karta med byar i Stöde. Bykarta. David Palms beskrivning över by namnen. Bynamn i Stöde

Berättelse om kända Stödebor . Berättelser finns även under respektive by.

Berättelser om olika händelser och företag.

Byar Fotoalbum
Brattås OskarPerssons fotoalbum Oskar Perssons fotoalbum
Ede Almas fotoalbum Alma Höglunds fotoalbum.
Edsta Mattes fotoalbum Matte (Matias) Eriksson , Övergården f 1863 - 1940
Fanbyn Gräfte och Ökne Gruppfoto Ett foto jag fått av Arvid Höglund som vi inte vet när och var det är taget.
Hullsjön (egen hemsida )    
Källsta    
Kärvsta    
Loböle Bygdegård (egen hemsida)    
Nedansjö (egen hemsida)    
Usland    

Viggesidan ( egen hemsida )

   
Antal besökare from 2011 01 18 :

Stödebilder

Stöde kyrka

Vy från Huberget år 2000

 

Vy från gamla brofästet år 2000

Stöde kyrka med den gamla bron . Bild fr 1900

 

Stöde gamla kyrka

Gt-lokalen

GT-lokalen där Stödehuset nu är beläget

Timmerkörning

Timmerkörning

Anton Eriksson med sin taxi på 1930-talet

Stöde kyrka och Vallen

Gammal hubergsvy

Bilden är tagen före år 1970. Här ser man fortfarande den gamla järnbron över Ljungans vatten. Man ser här hur vägen slingrar sig tillhöger framför kyrkan mot yvVallen/sockenstuga och skola mm där den svänger norrut över järnvägen.Den nya bron som byggdes lades ett tjugotal meter uppströms och det norra landfästet lades ungefär där byggnaden med vita taket låg, Brattås bys kyrkstall.

Bussen Norrhassel – Vigge – Stöde som gick 3 dagar i veckan.
Fr v. Jacobsson i Norrhassel som chaufför. Mannen till höger är
Edvin Sjölander, gift med Göta Sjölander.

Vy över Fanbyn från kyrktornet

Vy över Källstaviken från kyrktornet

Gamla Stödebron under byggnad

Båten Ljungan

   
Hammarn

Början på sidan