Välkommen till vår hemsida

Vårt bostadshus
Vårt bostadshus
Här bor Barbro och Kurt O Eriksson.
Vi byggde vårt bostadshus och stall 1973 och flyttade in 1974.